Zwroty i wymiany

Zwroty i wymiany

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres HOLTECH.PL podany w Regulaminie.

  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
  • MASAM SP. Z O.O., Srebrna 3, 26-050 Gruszka
  • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  • Reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.
  • Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub przez serwis Tpay w ciągu 7 dni roboczych.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane indywidualnie. Podstawą takiej reklamacji będzie protokół reklamacyjny z doręczycielem przesyłki.